Welcome to Τα Σαΐνια   PLG_GSPEECH_SPEECH_BLOCK_TITLE Welcome to Τα Σαΐνια PLG_GSPEECH_SPEECH_POWERED_BY GSpeech

 

 

1. Πώς επιλέγει η ActionAid τις περιοχές που στηρίζει;

Σε όλες τις χώρες δράσης της σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, η ActionAid επιλέγει τις κοινότητες που θα στηρίξει με κριτήριο το μέγεθος των προβλη­μάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Συχνά είναι απομακρυσμένες αγροτι­κές περιοχές με δύσκολη πρόσβαση ή εγκαταλελειμμένες φτωχογειτονιές σε μεγαλουπόλεις. Πάντα σε στενή συνερ­γασία με τους κατοίκους, δημιουργού­με ομάδες και τους ενθαρρύνουμε να συζητήσουν για τα προβλήματά τους. Έτσι ορίζονται οι προτεραιότητες σε κάθε περιοχή. Στη συνέχεια βρίσκουμε μαζί μόνιμες και βιώσιμες λύσεις. Οι ίδιοι οι κάτοικοι συμμετέχουν ενεργά και κινητοποιούνται για να αλλάξουν τη ζωή τους και την κοινότητά τους, χρησι­μοποιώντας, για παράδειγμα, καλύτερες μεθόδους καλλιέργειας ή στέλνοντας και τα κορίτσια στο σχολείο.

Όταν ολοκληρωθεί το έργο μας μετά από 10-12 χρόνια, οι κάτοικοι πλέον έχουν πάρει τη ζωή στα χέρια τους και δεν μας χρειάζονται πια.Έτσι, αποχαιρε­τούμε τη συγκεκριμένη κοινότητα με με­γάλη χαρά και συγκίνηση για όσα πετύ­χαμε μαζί με τους Αναδόχους μας, όπως είσαι κι εσύ. Φυσικά, αυτό δε σημαίνει ότι θα χρειαστεί να σταματήσεις την υποστήριξή σου στην ActionAid. Καθώς το έργο μας συνεχίζεται σε άλλες περι­οχές που έχουν ανάγκη τη στήριξή σου, το ταξίδι της Αναδοχής σου συνεχίζεται μέσα από την επικοινωνία σου πλέον με ένα άλλο παιδί που μένει σε αυτή τη νέα κοινότητα και θέλει κι εκείνο να δει τη ζωή όλων γύρω του να βελτιώνεται.

2. Ποια παιδιά συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αναδοχής της ActionAid;

Τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρό­γραμμα γίνονται εκπρόσωποι των κοι­νοτήτων τους και ολόκληρου του έργου της ActionAid. Στην αρχή της δράσης μας, ενημερώνουμε τους γονείς της κοινότητας και όσοι το θέλουν, δίνουν την έγκρισή τους και τα παιδιά τους συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Δίνεται με αυτόν τον τρόπο η ευκαιρία στα παιδιά να συμμετέχουν στη μεγάλη γιορτή της συλλογής των μηνυμάτων που πραγμα­τοποιείται δύο φορές το χρόνο, όπου ζωγραφίζουν για τον μακρινό τους φίλο, εσένα, μαθαίνουν καινούργια πράγματα και παίζουν παιχνίδια. Τα χρήματα της Αναδοχής δεν πηγαίνουν προσωπικά στο παιδί και την οικογένειά του, αλλά σε έργα από τα οποία ωφελούνται όλα τα παιδιά και όλες οι οικογένειες της κοινό­τητας! Έτσι, η δωρεά σου και όλων των Αναδοχών έχει πολλαπλασιαστικό απο­τέλεσμα, γιατί συνδράμει στη μεταμόρ­φωση μιας ολόκληρης κοινότητας, μέσα από αναπτυξιακά προγράμματα και έργα που ωφελούν όλους τους κατοίκους.

3. Πώς επικοινωνώ με το παιδί του οποίου είμαι Ανάδοχος;

Τα παιδιά στέλνουν μηνύματα και ζωγρα­φιές στους Αναδόχους τους δύο φορές τον χρόνο και χαίρονται πολύ γι' αυτό.

Ο τοπικός συνεργάτης της ActionAid βοηθάει στην επικοινωνία μεταξύ σας, καταγράφοντας τα λόγια του παιδιού και στη συνέχεια, οι συνάδελφοι στο γραφείο της ActionAid στη χώρα τα μεταφράζουν σε απλά αγγλικά. Είναι, επίσης, πολύ συναρπαστικό να βλέπεις το παιδί αυτό να μεγαλώνει, αφού για όσο διάστημα είσαι Ανάδοχος, θα λαμ­βάνεις μία καινούργια φωτογραφία του κάθε δύο χρόνια.

Όμως, κι εσύ μπορείς να γράψεις στο παιδί και την οικογένειά του. Όταν λά­βουν μια κάρτα ή μια σύντομη επιστολή από τον Ανάδοχό τους, χαίρονται πολύ. Αν το κάνεις, σε παρακαλούμε χρησι­μοποίησε απλά αγγλικά, μην αναφέρεις προσωπικά σου στοιχεία, το επίθετό σου, τη διεύθυνσή σου, καθώς και ευαίσθη­τα θέματα που αφορούν τη θρησκεία, την πολιτική ή που επιδεικνύουν την οικονομική σου κατάσταση. Αντίστοιχη προσοχή δείξε και σε φωτογραφίες που ενδεχομένως θα στείλεις. Πολύ σημα­ντικό είναι να μην ξεχάσεις να γράψεις τον κωδικό Αναδόχου και τον κωδικό του παιδιού μέσα στο γράμμα σου, για να φτάσει σίγουρα στα χέρια του. Στην καρτέλα με τη φωτογραφία του παιδιού, θα βρεις τη διεύθυνση της ActionAid στη χώρα που στηρίζεις. Οι κωδικοί Αναδόχου και παιδιού βρίσκονται στην επιστολή που συνοδεύει τον φάκελο που κρατάς στα χέρια σου. Για διεύθυνση αποστολέα, χρησιμοποίησε τη διεύθυνση της ActionAid στην Ελλάδα (ActionAid Hellas, 204 Mesogeion Αν., 1st floor, GR- 15561, Cholargos, Greece), ώστε σε περί­πτωση επιστροφής να σε ενημερώσουμε.

Για τα παιδιά ένα δικό σου γράμμα είναι η τρυφερή απόδειξη ότι ένας φίλος μακριά τα νοιάζεται. Ο μοναδικός τρό­πος που έχει το παιδί να απαντήσει στο γράμμα σου είναι μέσω της επίσημης διαδικασίας συλλογής μηνυμάτων προς τους Αναδόχους της ActionAid, η οποία γίνεται κάθε 6 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει περίπτωση το γράμμα σου να φτάσει στο παιδί, αφού έχει ήδη γράψει το δικό του και έτσι να μην αναφέρει ότι έλαβε το μήνυμά σου. Δεν πρέπει,

4. Μπορώ να επισκεφτώ το παιδί;

Ναι! Είναι ένα ταξίδι ανεπανάληπτο τόσο για εσένα, όσο και για το παιδί, αφορμή γιορτής για όλη την οικογένεια και για ολόκληρο το χωριό του. Οι Ανάδοχοι που το έχουν πραγματοποιήσει, το πε­ριγράφουν ως εμπειρία ζωής. Ταξίδεψε, λοιπόν, ως την κοινότητα που στηρίζεις, μια περιοχή του κόσμου που ελάχιστοι επισκέπτονται, γνώρισε από κοντά το παιδί του οποίου είσαι Ανάδοχος και δες τις ριζικές αλλαγές που η δωρεά σου φέρνει σε μία ολόκληρη κοινότητα.

Σε περίπτωση που το αποφασίσεις, σε παρακαλούμε να επικοινωνήσεις με το γραφείο μας στην Αθήνα, τουλάχιστον 3 μήνες πριν από το ταξίδι σου, ώστε να έχουμε τον χρόνο να φροντίσουμε για τη σωστή προετοιμασία. Θα συζητήσου­με μαζί σου και θα σε ενημερώσουμε για τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής, τα απαραίτητα έντυπα (όπως βίζα, άδεια εισόδου), τα απαιτούμενα εμβόλια κτλ.

Μπορείς, επίσης, να συμμετέχεις σε ταξίδια αλληλεγγύης και να επισκεφτείς με άλλους υποστηρικτές της ActionAid περιοχές δράσης μας. Για αυτά τα ταξί­δια θα ενημερώνεσαι στο email που μας έχεις δώσει, λίγους μήνες πριν από την πραγματοποίησή τους.

5. Θα είμαι Ανάδοχος πάντα του ίδιου παιδιού;

Μέσα από τα μηνύματα και τις φω­τογραφίες, θα έχεις την ευκαιρία να βλέπεις το παιδί να μεγαλώνει και να προοδεύει. Όταν πια ενηλικιωθεί, θα αποχωρήσει από το πρόγραμμα Αναδο­χής, για να δώσει την ευκαιρία σε ένα άλλο παιδί να συμμετάσχει στο πρό­γραμμα. Επιπλέον, μπορεί η οικογένεια του παιδιού να αποφασίσει να φύγει από την κοινότητα και ενδυναμωμένη ί πια να αναζητήσει αλλού ένα καλύτερο μέλλον. Όμως, αν συμβούν οι αλλαγές αυτές, δε σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσεις την υποστήριξή σου. Κα­θώς η δωρεά σου στηρίζει προγράμμα- 5 τα, δράσεις και έργα που πραγματοποι­ούνται σε ολόκληρη την κοινότητα, θα σου προτείνουμε να δώσεις την ευκαι­ρία σε ένα άλλο παιδί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Αναδοχής και να χαρεί με την επικοινωνία μαζί σου.

6. Πώς μπορώ να κάνω ένα δώρο στο παιδί;

Είναι σημαντικό να μη δημιουργούμε δι­ακρίσεις και ζήλιες ανάμεσα στα παιδιά της κοινότητας. Για τον λόγο αυτό, δε δίνουμε τη δυνατότητα αποστολής προ­σωπικών δώρων στα παιδιά που συμ­μετέχουν στο πρόγραμμα Αναδοχής. Ωστόσο, αν θέλεις να προσφέρεις κάτι επιπλέον, μπορείς να κάνεις μια δωρεά στο Ταμείο Δώρου της κοινότητας. Με τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν, όλα τα παιδιά της κοινότητας θα επω- φεληθούν. Επικοινώνησε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Γενικότε­ρα, πάντως, να γνωρίζεις ότι στις περιο­χές δράσης μας δε μοιράζουμε τρόφιμα και ρούχα, παρά μόνο για να αντιμετω­πίσουμε έκτακτες καταστάσεις. Διότι αν το κάνουμε σήμερα, θα χρειαστεί να δώσουμε και αύριο και μεθαύριο και για πάντα. Όμως, με αυτόν τον τρόπο δεν δεν αντιμετωπίζονται οι λόγοι που οδηγούν στη φτώχεια. Αντιθέτως, δημιουργείται μια σχέση εξάρτησης μεταξύ του ωφε­λούμενου και του δωρητή. Εμείς θέλου­με να αντιμετωπίζουμε τις αιτίες που οδηγούν στη φτώχεια και το κάνουμε με πολύχρονη και συστηματική δουλειά στις περιοχές δράσης μας.

7. Πώς θα ενημερώ­νομαι για τα έργα;

Πέρα από τα μηνύματα του παιδιού του οποίου είσαι Ανάδοχος, θα λαμβάνεις ενημέρωση για τα προγράμματα που υλοποιούμε.Έτσι θα μπορείς να βλέ­πεις πώς αξιοποιείται η δωρεά σου και πόσοι άνθρωποι βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει χάρη σε εσένα. Θα μαθαί­νεις, επίσης, τακτικά νέα μας για άλλες δράσεις της ActionAid στην Ελλάδα και τον κόσμο και θα λαμβάνεις προσκλή­σεις για τις εκδηλώσεις μας. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε το email σου. Δες, επίσης, στην ερώτηση 4 πώς μπορείς να δεις το έργο της ActionAid στη χώρα που στη­ρίζεις. Μπορείς, επίσης, να επικοινωνή­σεις με το Επίκεντρο της ActionAid στο 215.555.7345 για πληροφορίες σχετικά με τη δράση μας στην Αθήνα.

8. Γιατί είναι σημαντική η τακτική δωρεά μου;

Η τακτική δωρεά σου μας βοηθάει πολύ να προγραμματίζουμε και να υλοποιού­με χωρίς δυσκολίες τα έργα αλλαγής στην κοινότητα που στηρίζεις και στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, πραγ­ματοποιούμε δράσεις που φέρνουν μόνιμες αλλαγές στη ζωή των ανθρώ­πων, αλλά και ανταποκρινόμαστε άμεσα σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών κρίσεων ή φυσικών καταστροφών. Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντική η τακτική υποστήριξή σου για την εξέλιξη του έργου μας. Φυσικά, όμως, κατανοούμε ότι δεν μπορεί κανείς σήμερα να προβλέψει με ασφάλεια το αύριο. Επομένως, αν αντι­μετωπίσεις δυσκολία στην καταβολή της δωρεάς σου, επικοινώνησε μαζί μας το ταχύτερο δυνατό για να βρούμε την καλύτερη λύση.

9. Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στη διαχείριση των χρημάτων της Αναδοχής;

Κάθε χρόνο, τα οικονομικά της ActionAid Ελλάς ελέγχονται από τους ελεγκτές της διεθνούς γραμματείας της ActionAid και από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές. Επίσης, κάθε χρόνο κοινοποιούμε σε όλους τους Αναδόχους και υποστηρικτές μας την ετήσια έκθεσή μας με τα αποτελέσματα της δράσης μας, τις πη­γές των εσόδων και την κατανομή των πόρων, που μπορείς να τη βρεις στο www.actionaid.gr/AnnualReport

10. Πώς επενδύονται τα χρήματά μου;

Είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι με την Αναδοχή σου στηρίζεις τόσο την κοινότητα του παιδιού, όσο και τη δράση μας στην Ελλάδα. Έτσι, με τη μηνιαία δωρεά σου:

17€ επενδύονται σε προγράμματα στις χώ­ρες δράσης μας, δηλαδή στη χώρα στην οποία ζει το παιδί της Αναδοχής σου, και σε προγράμματα στην Ελλάδα.

5€ επενδύονται σε καμπάνιες ευαισθητοποίησης του κοινού και εύρεσης νέων πόρων για την ενίσχυση και διεύρυνση της δράσης μας, έτσι ώστε να μπορέ­σουμε να αλλάξουμε τις ζωές ακόμα περισσότερων ανθρώπων.

3€ καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα της οργάνωσης.

Έχεις κι άλλες ερωτήσεις;

Θα χαρούμε πολύ να σε ακούσουμε στο τηλέφωνο 212.000.6300, αν καλείς από Ελλάδα και στο 22.100.399, αν καλείς από Κύπρο. Μπορείς, επίσης, να μας στείλεις απευθείας τις απορίες σου στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

PLG_GSPEECH_SPEECH_BLOCK_TITLE PLG_GSPEECH_SPEECH_POWERED_BY GSpeech